Tasarımı Kaydet  Kapat

Hizmetler / Veri Zenginleştirme

     * Kurumsal verilerin sosyal medya verileri ile  zenginleştirme
     * başka Kurumsal  verilerle zenginleştirme
     * Açık veri iLE zenginleştirme
     * (Klinik, finansal, hasar, hizmet, kamu ve tüketici) verileri ile entegre