Tasarımı Kaydet  Kapat

Hizmetler / Veri Transferi, Veri Ağları

    * Güvenli Network ve Sistem Tasarımı.
    * Ağ güvenliği
    * Güvenlik ürünleri yönetimi
    * FireWall/UTM/AV/VPN/WF konumlandırma ve yönetimi ,
    * Güvenli SCADA altyapı tasarımı  ve güvenlik testleri,
    * DPI çözümleri.
    * Kablosuz İletişim (Sabit ve Mobil Wi-Fi, WiMAX)
    * Noktadan noktaya (PtP), noktadan çoklu noktaya(PtMP)
    * Güvenli Kablosuz Ağ İletişimi
    * Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri