Tasarımı Kaydet  Kapat
 

PyData çatısı altında bulunan KION ürünleri ile daha çok kurumsal ve özel kuruluşlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.KION aşağıdaki ürün ve çözümleri içermektedir.

KION Ürünleri
 

     1. EWP (Erasmus without paper)

 

Erasmus without paper yani "Kağıtsız Erasmus Girişimi" programımız , Aslında 2015'ten 2019'un sonuna kadar Avrupa Komisyonu tarafından ortak finanse edilen 2 Erasmus+ projesinin birleşimiydi. Kağıtsız Erasmus ile dijitalleşerek Erasmus yönetimini 21. yüzyıla taşıyor. 

Kağıtsız Erasmus Girişimi ile amaçlananlar:

  • Kağıt tabanlı iş akışını dijital olanla değiştirmek. Erasmus'taki idari uygulamalar hala büyük ölçüde kağıt tabanlıdır. Kağıtsız Erasmus, yazılı (ayrıca PDF) belgeler yerine veri alışverişini kolaylaştırarak hiçbir üniversiteyi geride bırakmayan dijital bir iş akışı anlamına gelir.EWP kapsayıcı bir ağdır ve hiçbir üniversiteyi geride bırakmaz.Kağıtsız Erasmus, yazılı (ayrıca PDF) belgeler yerine veri alışverişini kolaylaştırarak hiçbir üniversiteyi geride bırakmayan dijital bir iş akışı anlamına gelir. Erasmus'taki idari uygulamalar hala büyük ölçüde kağıt tabanlıdır. Kağıt tabanlı iş akışını dijital olanla değiştirmek. 
  • Öğrenciler ve personel için idari iş yükünün üstesinden gelmek. Hem gezici öğrenciler hem de öğrenci değişimlerini destekleyen personel, büyük bir iş yüküne yol açan çok sayıda belge ve prosedürü işlemelidir. Teknolojiyi benimseyerek iş yükü büyük ölçüde azaltılabilir.
  • Bu altyapının son kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulacağını söylemeye gerek yok.Erasmus Kağıtsız, dijital bir idari iş akışını kolaylaştıran kamu altyapısı yaratıyor. Ücretsiz kamu altyapısı oluşturmak. 
  • Öğrenci hareketliliği için teknik çözümleri kolaylaştırma. Tekerleği yeniden icat etmek yerine, Erasmus Kağıtsız, araçları bir araya getirerek ve bir ağ aracılığıyla birbirine bağlayarak mevcut teknik çözümleri modernize etmeyi amaçlıyor.

       2. KION ile Kimlik Doğrulama

 

Bugün, çevrimiçi hizmetler araştırma ve eğitim için çok önemlidir. Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve kurum personeli, birçok web hizmeti aracılığıyla işbirliği için onlara güveniyor. Bu, e-öğrenme, öğretim ve konferans, veri analizi ve paylaşımı, dergilere ve kütüphanelere erişim vb. için olabilir. Kullanıcılara kolay ve rahat erişim sağlamak, bir hizmet sunmanın önemli bir parçasıdır. Servis sağlayıcılar, kullanıcılara şifre vermekle ilgili baş ağrılarını istemez ve kullanıcı başka bir şifre istemez.

eduGAIN, katılımcı federasyonlar ve onların bağlı kullanıcıları ve hizmetleri için verimli ve esnek bir yol sağlar.

eduGAIN'e katılan bir kimlik federasyonunun parçası olarak kullanıcının kurumu tarafından sağlanan tek bir güvenilir kimlikle  , kullanıcılar diğer katılımcı federasyonların hizmetlerine erişebilir. Daha da iyisi, tek oturum açma (SSO) ile çalışır, böylece kullanıcının bir tarayıcı oturumu sırasında yalnızca bir kez oturum açması gerekir. 

Ar-Ge kimlik federasyonları tipik olarak ulusal düzeyde konuşlandırılır ve farklı mimariler, sistemler ve politikalar kullanır. eduGAIN, kimlik federasyonlarının birbirine bağlanmasını sağlar, böylece katılımcı kurumlar ve hizmetler bireysel ikili bağlantılar kurmaya gerek kalmadan işbirliği yapabilir.

Federasyonun dünya çapındaki etkisi ve geçerliliği.

Bir kimlik federasyonu (veya sadece federasyon), belirli bir kural kümesi altında birlikte çalışmayı kabul eden bir kuruluşlar topluluğudur. Bu kural seti tipik olarak yasal çerçeveler, politikalar ve teknik profiller ve standartlardan oluşur. Federasyon içindeki hizmetlere erişmek için kimlik bilgilerinin değiş tokuşu için gerekli güveni ve güvenliği sağlar.

Bazı federasyonlar da katılan kuruluşları ayırt eder. Genellikle hizmetleri işleten ve kimlikler sağlayan federasyon üyeleri (örneğin üniversiteler ve araştırma enstitüleri) ve yalnızca hizmetleri işleten federasyon ortakları (örneğin yüksek öğrenim kullanıcılarına hizmet sunan ticari şirketler) vardır.

 

KION Yazılım Çözümleri

Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri, hazırlık aşamaları ve sonrasında akademisyenlerin- ve/veya bazı eğitim kurumlarında idari ekiplerin- çalışmalarını ifade etmektedir.
Bu süreç eğitsel hazırlık aşamaları ve sonrasında akademisyenlerin (ve bazı eğitim kurumlarında bu süreçlerin bir veya birkaçı idari ekip tarafından da yürütülmektedir) çalışmalarını ifade etmekte olup aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır.
 
• Öğretim Planı
• Müfredat Hazırlığı
• Öğretim Planı / Müfredat Uyarlama ve Uygulama
• Ölçme ve Değerlendirme
• Sınav / Tez ve Not Sistemi Yönergeleri
Her bir alt süreç akademisyenlerin (Öğretim Elemanlarının) kronolojik sıra ile işlerini ifade etmektedir.
Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Eğitmenler, Akademisyenler, Öğretim Görevlileri, Asistanlar, Destek Ekibi, İdari Ekip, Yönetim Ekibi
 

 Öğretim ve Bilimsel Araştırma 

Öğretim Süreçleri
Bu süreç akademik hazırlık aşamalarının stratejik olarak belirlenmesi çalışmalarını ifade etmekte olup aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:
• Akademik Başvuru Kriterleri ve Başvuru Süreci
• Eğitim-Öğretime Hazırlık
• Kayıtlanma Kriterleri ve Kayıt Süreci
• Öğretim Kriterleri ve Öğretim Süreci
• Öğrenim Hareketliliği
• Sınav ve Değerlendirme Süreci
• Mezuniyet Süreci
• Kariyer Geliştirme Süreci
Her bir alt süreç birbirini izleyen ardışık süreçlerden oluşmakta olup Öğrenci gurupları açısından ardışıklık değişebilmektedir.
Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Dekan, Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri, Diploma Programı-Bölüm Başkanları, Eğitmenler (Dersin Sorumlu Eğitmeni, Ders/Tez ve Akademik Danışmanlar dahil), Asistanlar, Öğrenciler.
Bu Hedef Kullanıcılar Aşağıdaki Alt Guruplardan Oluşmaktadır:
a) Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri ve İdari ekip
• Dekan
• Diploma Programı-Bölüm Başkanı
• Bilgi İşlem Yöneticisi
• Kütüphane Yöneticisi
• Ders(lerin) Sorumlu Eğitmenleri
b) Pedagojik ekip
• Eğitmenler
• Asistanları
Bilimsel Araştırma Süreçleri
Bilimsel Araştırma süreçleri (genel olarak) girdileri (mevcut bilgiyi ve yeni fikirleri) yeni bulgulara veya doğrulamaya dönüştürür. Araştırma süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:
• Araştırma ortamının kurulması
• Araştırmanın yürütülmesi
• Araştırma sonuçlarının yayınlanması
Her bir alt süreç birbirini izleyen ardışık süreçlerden oluşmaktadır.
Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Dekanlar ve diğer yönetim / idari personel, araştırma birimi/bölümü başkanları, araştırmacılar, araştırma görevlileri, potansiyel araştırmacılar, kütüphaneciler, öğrenciler, dış paydaşlar.
Bu sürecin hedef kitlesi, kimin bu konudaki bilgiyi edinmek isteyebileceğini açıklamaktadır.
İlk olarak, Yüksek Öğretim Kurumu yönetimi ve üst düzey yönetim personeli, araştırma süreci ile ilgilenebilir, çünkü kuruluşları için belirli araştırma süreçlerini tanımlamalarına yardımcı olabilir.
İkincisi, araştırmacılar ve destekleyici personel bu konuyla ilgilenebilir, çünkü araştırma süreçlerine daha genel bir bakış açısı sağlayabilir. Genellikle sadece temel araştırma süreçlerine (Araştırmanın Yürütülmesi) dahil edilir ancak diğer önemli süreçlerde (araştırma organizasyonunu yönetilmesi, araştırma sonuçlarının yayınlanması ve ticarileştirilmesi)
Üçüncüsü, öğrencilerin araştırma süreçlerine dahil edilmesine, araştırmacı olmaya motive edilmesine ya da ileride araştırma yönetimi ekibinin bir parçası olmalarının sağlanması istenebilmektedir.
Dördüncüsü, bu süreçlerin içeriği, dış paydaşlara yönelik bir fikir verebilir, çünkü bazen araştırma, -öyle olmadığı halde- sanatsal veya kaotik bir süreç olarak görülmektedir.

 Yönetim / İş Geliştirme ve Destek 

İş Geliştirme Süreçleri
Bu süreç, bireysel (yeni diploma programı) veya sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.
Geliştirme süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:
• Diploma Programlarının geliştirilmesi / Yeni Program Oluşturulması
• Müfredat geliştirme desteği
• Çift Anadal / Yandal programları
• Diğer Yüksek Öğretim Kurumları ile İkili Anlaşmalar
• Yüksek Öğretim Kurumunun genel gelişimi
Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Rektörler, CEO’lar / yöneticiler / Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri, Dekanlar, Bölüm başkanları, Uluslararası koordinatörler, Öğrenciler.
Temelde, geliştirme süreçlerinin tanımı, ilgili tüm şahıslar için önemlidir. Bu adımların karmaşıklığının çözümüne katkıda bulunabilecek süreçleri destekleyen kişilerin kimler olduğunu öğrenmek de oldukça önemlidir. Temel süreçleri anlamak süreçlerin doğru olarak değerlendirmenin yanı sıra süreç yürütülürken ve/veya öncesinde oluşturulan / oluşturulacak çaba ve çıkması muhtemel masrafları da öngörmek önem taşımaktadır.
Yönetim ve Destek Süreçleri
Yönetim ve Destek Süreçleri, stratejik ve operasyonel hedefleri ele alan idari süreçlerdir. Temel faaliyetlere doğrudan katkıda bulunmazlar, ancak uygun davranışları için gereklidir ya da düzenleyici kısıtlamalar ya da iyi kurumsal yönetişim gereksinimleri tarafından uygulanırlar. Bu süreç Yüksek Öğretim Kurumlarının tüm bölümlerini içerirler ve Yüksek Öğretim Kurumları birimleri arasında yakın işbirliği gerektirirler.
Yönetim, Geliştirme ve Destek Süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:
Yönetim Süreçleri
• Stratejik Yönetim
• Finans ve kaynak yönetimi
• İnsan kaynakları yönetimi
• Kalite Yönetimi
• BT yönetimi
• Yenilik ve fikri mülkiyet yönetimi
• Pazarlama ve etkinlik yönetimi
• Proje Yönetimi
• Hayat boyu öğrenme yönetimi
Destek süreçleri
• Mezun yönetimi ve desteği
• Öğretim desteği
• Mezuniyet desteği
• Öğretim Elemanı, öğrenci ve personel hareketliliği
Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Bu sürecin paydaşlarını ve kullanıcılarını aşağıdaki kategorilerde toplamak mümkündür:
Kurum Yöneticileri
• Rektör, Mütevelli Heyet Başkanı,
• Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yrd. Veya Mütevelli Üyesi,
• Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yrd. Veya Mütevelli Üyesi,
• Kurumsal Gelişimden Sorumlu Rektör Yrd. Veya Mütevelli Üyesi,
• Dekan,
• Kayıtlanmadan Sorumlu Müdür, Direktör, Daire Başkanı,
• Halkla İlişkiler Müdürü, Daire Başkanı, Direktörü.
Departman Yöneticileri
• İnsan Kaynakları Müdürü, Personel – Özlük İşleri Müdürü,
• Bilgi İşlem – IT Müdürü, Daire Başkanı,
• Mali İşler Müdürü, Muhasebe-Finans Müdürü, Daire Başkanı, Direktörü,
• İş Geliştirme Müdürü,
• Pazarlama Müdürü,
• İdari İşler Müdürü,
• Öğrenci Konseyi Başkanı-Üyesi.